Cieszyńska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ewa Lanc / Ewa Rytek / Bartłomiej Wiecheć

Nasz Zespół

Ewa Lanc
adwokat

Studia magisterskie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukończyłam w 2006 roku. Już na studiach podjęłam pracę w kancelarii radców prawnych w Cieszynie. Od 2011 roku prowadzę własną kancelarię adwokacką.
Jestem wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bielsku – Białej. Jestem pasjonatem świadczącym fachową i skuteczną pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. W kręgu moich zainteresowań znajduje się prawo rodzinne, cywilne, karne, gospodarcze. Świadczę pomoc prawną klientom indywidualnym i korporacyjnym. Skutecznie i sprawnie prowadzę postępowania zarówno przez sądami powszechnymi jak i organami ścigania. Bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, elastyczność i miła aparycja są niewątpliwie moimi atutami. Prywatnie jestem miłośniczką sportów zimowych, wycieczek górskich oraz zwierząt.

Ewa Rytek
radca prawny, mediator

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ukończyłam w 2004 roku. W 2011 roku zostałam wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Od tego dnia prowadzę własną kancelarię, w której zajmuję się przede wszystkim przedsiębiorcami oraz klientami
instytucjonalnymi, a także klientami indywidualnymi. W kręgu moich zainteresowań zawodowych pozostaje reprezentacja przed sądami cywilnymi, zajmuję się szeroko pojętym prawem administracyjnym, wspieram moich klientów w procesie stosowania prawa zamówień publicznych oraz podatków. Zajmuję się również sprawami cywilnymi dotyczącymi nieruchomości i prawa rodzinnego. Jednocześnie jestem mediatorem wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej specjalizującym się w mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Bartłomiej Wiecheć
adwokat, mediator

Studia na kierunku prawo ukończyłem w 2015 roku, stając się tym samym absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 roku ukończyłem również studia na kierunku administracja. Aplikację adwokacką odbywałem pod patronatem adw. Ewy Lanc. W czasie aplikacji zdobywałem wiedzę i doświadczenie między innymi współpracując z r. pr. Ewą Rytek. Moje nazwisko znajduje się na liście adwokatów prowadzonej przez Izbę Adwokacką w Bielsku – Białej i od 2019 roku prowadzę Kancelarię Adwokacką. Na co dzień służę pomocą prawną zarówno korporacjom, przedsiębiorcom jak i klientom indywidualnym. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach i konferencjach. Żadna z dziedzin prawa nie jest mi obca, w których pomagam swoim Klientom. Jestem osobą zdyscyplinowaną i pracowitą. Powierzone mi sprawy prowadzę rzetelnie i z należytą starannością. Jestem także mediatorem wpisanym na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej prowadzącym mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i karnych. Poza pracą jestem pasjonatem sportów walki takich jak brazylijskie jiu-jitsu oraz zdobywanie górskich szczytów nie jest mi obce. 

Cieszyńska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Adres :
43-400 Cieszyn
Rynek 11/3
 
adwokat Ewa Lanc
 
radca prawny Ewa Rytek
 
adwokat Bartłomiej Wiecheć

Cieszyńska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Bartłomiej Wiecheć

Ewa Rytek

Ewa Lanc

Godziny Otwarcia

Projekt i wykonanie  pozycjoner.net
Wszystkie prawa zastrzeżone © LancRytekWiechec.pl

Zasiedzenie nieruchomości

Sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości wiążą się z wykazaniem przed Sądem przewidzianych w Kodeksie cywilnym przesłanek, po których spełnieniu jest możliwe nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Każda sprawa o zasiedzenie jest wyjątkowa i ma indywidualny charakter. Często zdarza się, że w toku postępowania o stwierdzenie zasiedzenia wymagane jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, oraz
poszukiwanie potencjalnych uczestników postępowania. W rzeczywistości postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia jest sprawą długą i wymagającą aktywnego udziału wnioskodawcy w celu udowodnienia, że swoim zachowaniem spełnił warunki przewidziane w ustawie. Powierzenie prowadzenia sprawy o stwierdzenie zasiedzenia adwokatowi lub radcy prawnemu od analizy zgromadzonych dowodów, a następnie reprezentację przed Sądem zwiększa szanse na zakończenie postępowania z pozytywnym wynikiem dla  klientów
kancelarii.

Zniesienie współwłasności

Osoby będące współwłaścicielami nieruchomości z innymi podmiotami, z różnych przyczynmogą wystąpić do Sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności. Takie postępowanie niedotyczy tylko przekazania udziału we współwłasności drugiemu współwłaścicielowi. Wniektórych przypadkach wymagane jest również rozliczenie nakładów na nieruchomość, której dotyczy wniosek. W postępowaniu przed Sądem, podczas którego sporządzane są opinie biegłych z różnych specjalności, pomoc ze strony adwokatów i radców prawnych ułatwia Klientom kancelarii udział w sprawie. Nie rzadko zdarza się, że sporządzone przez biegłych sądowych opinie w sprawie, wymagają zgłoszenia do nich zastrzeżeń i zarzutów w postaci pism w sprawie, których odpowiednie przygotowanie merytoryczne zapewnią radca prawny Ewa Rytek oraz adwokaci Ewa Lanc i Bartłomiej Wiecheć.

Sprawy dotyczące służebności

Niejednokrotnie Klienci kancelarii zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc w sprawach, gdy są właścicielami nieruchomości, które nie mają dostępu do dróg publicznych, lub korzystają z dojazdu do dróg publicznych po działkach sąsiadów i taka sytuacja nie jest prawnie uregulowana. 

Sprawy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej, bądź zasiedzenia służebności są postępowaniami długotrwałymi, w których Sąd zasięga opinii biegłych sądowych, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia spraw. Ewa Lanc, Ewa Rytek, Bartłomiej Wiecheć jako doświadczeni pełnomocnicy pomagają Klientom w trakcie
toczących się postępowań sądowych zapewniając fachowe i merytoryczne wsparcie od złożenia wniosku do zakończenia sprawy.

Sprawy spadkowe

Adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek i adwokat Bartłomiej Wiecheć pomagają Klientom w sprawach dotyczących spadków. Do tej kategorii spraw zaliczane są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd, które są punktem wyjścia do wszczęcia i przeprowadzenia kolejnych postępowań przez spadkobierców. Takimi prawami są między innymi:

 1. Sprawy o dział spadku w toku, których spadkobiercy przy pomocy adwokatów kancelarii mogą dokonać podziału spadku pomiędzy sobą;
 2. Sprawy o zapłatę zachowku, które są wszczynane dzieci, małżonka lub rodziców spadkodawcy w sytuacji, gdy testamentem przekazał spadek innej osobie;
 3. Sprawy o wykonanie zapisu, polegające na zobowiązaniu spadkobiercy przez Sąd do określonego  zachowania.
 4. Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Odszkodowania i zadośćuczynienie

Uzyskanie odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za szkodę wiąże się z wykazaniem przed Sądem rozmiarów negatywnych skutków działania lub zaniechania działania innej osoby.


Przyczyny powstania szkody mogą być różne, do których można: wypadek komunikacyjny; zawinione zachowanie sprawcy szkody; ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; wypadek przy pracy. Odpowiedzialność za szkodę lub krzywdę może również ponosić ubezpieczyciel na podstawie umowy zawartej ze sprawcą.


Profesjonalna pomoc prawna adwokatów z Kancelarii na etapie przedsądowym oraz w procesie zwiększa szanse na pozytywne załatwienie sprawy dla Klientów.

Windykacja należności

Windykacja inaczej mówiąc dochodzenie roszczeń finansowych za pomocą prawnie przewidzianych środków, to jedne z najczęściej zgłaszanych zleceń przez Klientów kancelarii. Proces windykacji składa się z kilku etapów: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

Znaczna większość przypadków zgłaszanych przez Klientów dotyczy windykacji należności pieniężnych, chociaż zdarzają się i sytuacje, gdy Klienci domagają się wyegzekwowania innych przysługujących im uprawnień tj. np. zobowiązanie sprawcy do naprawy szkody poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego nieruchomości.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek i adwokat Bartłomiej Wiecheć pomagają Klientom z sukcesami na każdym etapie procesu windykacji, prowadząc sprawę od etapu przedsądowego lub włączając się się do sprawy na etapie procesu  sądowego lub egzekucji komorniczej prowadzonej samodzielnie przez Klienta. 

Najważniejszym celem, którym kierujemy się przy działaniach windykacyjnych to profesjonalne dążenie do  załatwienia sprawy w najszybszym czasie z uzyskaniem należności dla Klienta.

Sprawy rodzinne

Kancelaria oferuje skuteczną pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, w zakres którego wchodzą postępowania między innymi o rozwód, separację, władzę rodzicielką, kontakty czy alimenty. Nasi prawnicy pomogą sformułować pozew o rozwód, separację, alimenty, wnioski o wykonywanie władzy rodzicielskiej, opiekę naprzemienną czy kontakty rodziców z dziećmi. Adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek i adwokat Bartłomiej Wiecheć pomogą poprowadzić postępowanie, zaproponują optymalne rozwiązanie, pomogą w wielu kwestiach formalnych, nie tylko ze względu na bardzo dobrą znajomość prawa, ale również wieloletnie doświadczenie.

W sprawach rodzinnych skrupulatna analiza dowodów oraz ustalenie taktyki procesowej zwiększają możliwość osiągnięcia oczekiwanego wyniku sprawy. Dla przykłady możemy wskazać, że skuteczne przeprowadzenie sprawy o rozwód jest możliwe za pomocą różnych dowodów takich jak zeznań świadków, nagrań, zdjęć. Zgłoszenie   powodów w sprawie w przypadku współpracy z nami jest zawsze poprzedzone ich analizą i ustaleniem czy będą
pomocne w osiągnięciu celu jaki oczekuje Klient.

Obsługa prawna przedsiębiorców i spółek

Obsługa prawna przedsiębiorców i spółek prowadzona przez adwokata Ewę Lanc, radcę prawnego Ewę Rytek i adwokata Bartłomieja Wiecheć obejmuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień z różnych dziedzin prawa związanych z prowadzeniem biznesu w Polsce.

Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorców i spółek, w szczególności w:

 • przygotowywaniu opinii prawnych i ekspertyz;
 • opracowaniu analiz prawnych;
 • przygotowywaniu, analizowaniu umów i kontraktów handlowych;
 • obsłudze spółek w zakresie prawa spółek handlowych;
 • przygotowywaniu aktów prawa wewnętrznego przedsiębiorców i spółek;
 • prawa podatkowego i administracyjnego;
 • reprezentowaniu przedsiębiorców i spółek przed Sądami, organami państwowymi i
  samorządowymi; organami egzekucyjnymi; organami ścigania.

Prawo Karne i Prawo Wykroczeń

W postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek, adwokat Bartłomiej Wiecheć reprezentują interesy pokrzywdzonych, a także występuje jako obrońcy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego oraz na etapie procesu karnego, jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych lub obrońcy oskarżonych.

W sprawach przestępstw, które wszczynane są z oskarżenia prywatnego udzielamy pomocy prawnej pokrzywdzonym oraz oskarżonym.

Pomagamy osobom skazanym na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) oraz zmian dokonywanych przez Sądy w wykonywaniu kar ograniczenia wolności oraz zapłacie grzywien.

Po zakończeniu postępowań karnych, pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub skazanym w zakresie roszczeń z tytułu naprawienia szkody i zadośćuczynienia w procesie cywilnym oraz egzekucji zasądzonych należności.

Prawo zamówień publicznych

Specjalizujemy się w problematyce zamówień publicznych, przede wszystkim pomagamy w interpretacji specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), wypełnieniu dokumentów oferty i JEDZ, a także w składaniu ofert w systemie JOSEPHINA. Podejmujemy się również reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą – KIO. Jednocześnie posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy i reprezentacji organów jednostek samorządu terytorialnego w procesie stosowania prawa zamówień publicznych.

Posiadane przez naszą Kancelarię doświadczenie oraz świetna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykonawczych aktach prawnych spowoduje, że postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego zostanie przeprowadzone w sposób fachowy i czytelny dla potencjalnego wykonawcy.

Z pomocą naszej Kancelarii również wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia publicznego z łatwością przygotują ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami przez zamawiającego.

Mediacja

Mediacja jest dobrowolnym, poufnym, nieformalnym, bezstronnym, neutralnym akceptowalnym procesem dochodzenia do rozwiązania konfliktu przez strony poprzez wypracowanie i podpisanie ugody przy obecności niezależnego mediatora.

Dobrowolność mediacji polega na tym, że żadna ze stron nie jest zmuszona do udziału w mediacji. Poufność mediacji oznacza, że wszelkie informacje ujawnione w czasie trwania mediacji przez strony konfliktu objęte są tajemnicą. Zasada ta dotyczy strony oraz mediatora.

Nieformalność wiąże się z brakiem sztywnych reguł, które regulują przeprowadzenie mediacji.

Bezstronność mediacji polega na tym, że mediator traktuje strony na równym poziomie.

Neutralność mediacji oznacza, że żadnej ze stron konfliktu nie można narzucić propozycji rozwiązania konfliktu. To strony przedstawiają propozycje rozwiązania sporu, a na wyraźne życzenie wszystkich stron mediator może przedstawić propozycję treści ugody.

Akceptowalność polega na tym, że osoba mediatora prowadzącego mediację jak i ich wsparcie w toku mediacji powinny być akceptowane przez strony konfliktu.

Adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek i adwokat Bartłomiej Wiecheć dzięki posiadanemu doświadczeniu, które zdobyli biorąc udział w mediacjach dotyczących różnych spraw pomagają swoim Klientom w toku postępowania mediacyjnego między innymi w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy.

Niewątpliwą zaletą ugody zawartej przed mediatorem  pisanym na listy stałych mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych jest fakt, że w przypadku zatwierdzenia takiej ugody mają one moc wyroków Sądu i podlegają egzekucji.

Porady prawne online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów kancelarii, adwokat Ewa Lanc, radca prawny Ewa Rytek, adwokat Bartłomiej Wiecheć udzielają porad prawnych w trybie online poprzez przeprowadzenie konferencji za pomocą oprogramowania umożliwiającego porozumiewanie się zdalnie z Klientem.

Dostosowując się do potrzeb Klientów, udzielanie porad prawnych online odbywa się poprzez różne aplikacje takie jak: Skype, Whatsapp, Zoom w zależności od potrzeb i wymagań Klienta.

Sposób i przebieg udzielenia porad prawnych online jest uzależnione do rodzaju oraz stopnia skomplikowania konkretnej sprawy.

Taka forma pomocy prawej jest wyrazem chęci pomocy osobom potrzebującym również w czasie epidemii COVID-19 przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia Klientów.